Left

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych (praca magisterska)

Python Database SQL PostgreSQL MySQL SQLite Oracle DB2 SQL Server

16 listopada 2010 roku obroniłem pracę magisterską zatytuowaną Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych.

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie różnych metod przechowywania danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych. W porównaniu szczególna uwaga została zwrócona na wydajność oraz łatwość wykonywania standardowych operacji. Zostały podane metody zarówno uniwersalne, dostępne dla każdej bazy danych, jak i specyficzne dla konkretnych SZBD. Uzupełnieniem pracy są przykładowe implementacje zaprezentowanych metod.

Spis treści

 1. Wstęp
  1. Cel pracy
 2. Wprowadzenie do tematu
  1. Podstawowe definicje
  2. Przyjęte założenia
  3. Metodyka testów
 3. Podstawowe reprezentacje
  1. Metoda krawędziowa
  2. Metoda zagnieżdżonych zbiorów
  3. Metoda pełnych ścieżek
  4. Metoda zmaterializowanych ścieżek
 4. Konstrukcje języka
  1. Wspólne Wyrażenia Tabelowe
  2. CONNECT BY
 5. Typy danych
  1. PostgreSQL ltree
  2. Microsoft SQL Server hierarchyid
 6. Podsumowanie
 7. Bibliografia

Pliki do pobrania

Treść pracy magisterskiej: PDF