Left

Nabuchodonozor :: Parser NMEA

Java Java ME GIS GPS NMEA 0183 parser

Jest to parser strumieniowy standardu NMEA 0183 sterowany zdarzeniami (rozwiązanie znane między innymi z standardu SAX). Został napisany ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do operowania na niepełnych lub niepoprawnych danych. Jako, że miał pracować również na Java ME został zaimplementowany bez użycia liczb zmiennoprzecinkowych.

Dodatkowo zawiera klasę przechowywującą współrzędną geograficzną.