Left
Krzysztof Kosyl Krzysztof Kosyl
E-mail 107 114 122 121 115 122 116 111 102 64 107 111 115 121 108 46 111 114 103
Strona domowa 104 116 116 112 58 47 47 107 111 115 121 108 46 111 114 103
GitHub 104 116 116 112 115 58 47 47 103 105 116 104 117 98 46 99 111 109 47 107 111 115 113 120

Umiejętności

Agile AJAX AngularJS Ansible Assembler BashScripting C C++ Cassandra Celery Coroutines CSS CVS D Delphi Django ElasticSearch Flask FunctionalProgramming Gevent Git Go GoogleMapsApi GStreamer GTK+ Haskell HTML HTTP Java JavaScript jQuery LaTeX Linux Lua Makefile MongoDB MySQL NoSQL OCaml Oracle Perl PHP PL/pgSQL Posix PostgreSQL Python PythonCExtensions Qt4 Redis REST Ruby Rust Scheme Scrum Shell SQL Subversion TCP/IP Thrift Tornado UnitTesting Unix Virtualization Win32Api XML XSLT ZeroMQ

Doświadczenie

2014-09 teraz Sensi Soft sp. z o.o.
Programista Python. Tworzenie backendu Booksy.net z wykorzystaniem Pythona, Django, Celery, Tornado, PostgreSQL i ElasticSearch.
2011-09 2014-09 Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o.
Starszy programista Python/C/C++. Rozwój poczty o2 - rozproszonego systemu o wysokiej dostępności, wydajności oraz skalowalności. Rozwój już istniejących usług jak i tworzenie nowych od etapu zbierania wymagań przez programowanie do testowania i wsparcia. Stworzenie mechanizmu decyzyjnego dla Segregatora poczty o2/WP. Przyśpieszanie kluczowych bibliotek w Pythonie za pomocą rozszerzeń w C. Szkolenie młodszych pracowników.
2009-04 2010-06 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Rozwój systemu BiuroKarier.edu.pl. Tworzenie i modyfikacja modułów napisanych w PHP i Smarty. Dodanie wizualnego edytora CV w JavaScript. Wiele drobnych zmian polepszających jakość kodu.
2008-07 2008-10 7bulls.com sp. z o.o
Tworzenie aplikacji intranetowej w Java2EE, Spring i Hibernate. Implementacja kontrolek interfejsu użytkownika w JSP/HTML/CSS.
2006-02 2007-06 Wydział Matematyki i Informatyki UMK
Pomoc przy administrowaniu siecią wydziałową (wolontariat).

Edukacja

2004-10 2010-11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Matematyki i Informatyki
Studia magisterskie ukończone na ocenę dobry z plusem. Obroniona praca magisterska pod tytułem: Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych.
2007-08 2007-09 Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
Odbyte przeszkolenie wojskowe, zakończone uzyskaniem stopnia kaprala.

Języki obce

  • angielski: czytanie/słuchanie: C1 (biegle); pisanie/mówienie: B2 (swobodnie). Zdane FCE w czerwcu 2013 z wynikiem 78%.

Osiągnięcia

2006-11-26 2007-05-11
Zajęcie I miejsca w Programowaniu Zespołowym (konkurs na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK)
2006-11-03 2006-11-04
Uczestnictwo w XI Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym
2005-10-28 2005-10-29
Uczestnictwo w X Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym
2003-06-06 2003-06-08
Uczestnictwo w finale centralnym XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Zainteresowania

Fotografia makro i krajobrazowa. Literatura, filmy i gry fantastycznonaukowe. Kognitywistyka.