Left

Projekty

Poniżej znajduje się lista niektórych z wykonanych przeze mnie projektów.

Języki: * Python JavaScript C Pascal PHP Java C++ Assembler

yakulo

Python yakuake DCOP D-BUS

Skrypt automatyzujący program Yakuake (emulator terminala). Umożliwia szybkie otwarcie uprzednio zdefiniowanych sesji terminala, włączywszy to ustawienie ich nazw oraz uruchomienie w nich poleceń.

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych (praca magisterska)

Python Database SQL PostgreSQL MySQL SQLite Oracle DB2 SQL Server

Celem pracy było przedstawienie różnych metod przechowywania danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych. W porównaniu szczególna uwaga została zwrócona na wydajność oraz łatwość wykonywania standardowych operacji. Zostały podane metody zarówno uniwersalne, dostępne dla każdej bazy danych, jak i specyficzne dla konkretnych SZBD. Uzupełnieniem pracy są przykładowe implementacje zaprezentowanych metod.

więcej

FileSOS

Python FUSE SVN

Wersjonowany system plików. Intuicyjny, łatwy w użyciu. Udostępniający możliwość automatycznego zatwierdzania zmian w określonych odstępach czasu. Udostępnia bardzo przyjemną i łatwą w użyciu możliwość przeglądania poprzednich wersji.

Nabuchodonozor

Projekt zdobył I miejsce w konkursie Programowania Zespołowego. Ponieważ jest to projekt modularny więc opiszę odzielnie wykonane przeze mnie części.

Nabuchodonozor :: Semiramida

Python JavaScript Django JQuery GIS GPS Google Maps API XHTML CSS JSON AJAX

Serwisu społecznościowy umożliwiającego dodawanie, przeglądanie oraz komentowanie ścierzek, znaczników oraz zdjęć. Najciekawszą częścią serwisu była możliwość oglądania tych danych na podkładzie Google Maps. Zostało to zrealizowane z wykorzystaniem AJAX.

Nabuchodonozor :: Parser NMEA

Java Java ME GIS GPS NMEA 0183 parser

Jest to parser strumieniowy standardu NMEA 0183 sterowany zdarzeniami (rozwiązanie znane między innymi z standardu SAX). Został napisany ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do operowania na niepełnych lub niepoprawnych danych. Jako, że miał pracować również na Java ME został zaimplementowany bez użycia liczb zmiennoprzecinkowych.

Dodatkowo zawiera klasę przechowywującą współrzędną geograficzną.

Nabuchodonozor :: Isztar

PHP JavaScript XHTML CSS

Prosty system CMS, zawierający moduł galerii. Z powodu braku dostępu do bazy danych przechowuje dane w systemie plików.

LilyPlayer

Python GStreamer Qt4

Odtwarzacz filmów dla Linuksa. Umożliwia bardzo wszechstronne operowanie parametrami obrazu i dźwięku. Posiada obsługę wielu formatów napisów.

QXPlayer

C++ DirectShow WinAPI

Odtwarzacz multimedialny dla Windows. Bardzo szybki, prosty, obsługujący napisy.

PathOS

Assembler C

Próba stworzenia systemu operacyjnego. Projekt tworzony początkowo w Assemblerze, następnie wzbogacany o części w C. Zaimplementowałem obsługę konsoli, klawiatury, myszy. Stworzyłem minimalny podzbiór biblioteki standardowej C (włącznie z printf).

KosTray

Pascal Delphi GUI VCL Windows Win32Api

Mój pierwszy projekt, napisany w grudniu 2001. Zawiera takie zawansowane technologie jak obsługę ikony w zasobliku systemowym (SystemTray - skąd pochodzi nazwa) czy zapis konfiguracji do rejestru.

PinCode

C

Rozwiązanie zadania PIN-kod pochądzącego z XI Olimpiady Informatycznej 2003/2004 (napisane pomiędzy 2003-10-20 a 2003-11-17). Zostało ocenione na 100%.