Left

KosTray

Pascal Delphi GUI VCL Windows Win32Api

Mój pierwszy projekt, napisany w grudniu 2001. Zawiera takie zawansowane technologie jak obsługę ikony w zasobliku systemowym (SystemTray - skąd pochodzi nazwa) czy zapis konfiguracji do rejestru.